f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 430856773 สำนักงานทางหลวงที่ 11
2 ซื้อไฟสัญญาณหลังคา(เหลือง) ขนาด 12 โวลท์ (งานเงินทุนฯ) 13/05/2567 430/30/61/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) 1 แห่ง 08/05/2567 สทล.11 2 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
4 ซื้อใบมีดพร้อมน๊อต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 41-5013-79-2 28/03/2567 430/30/50/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 61-6012-94-7 28/03/2567 430/30/48/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
6 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ 85 แอมป์ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้กับรถหมายเลข 46-6671-08-0 20/03/2567 430/30/47/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
7 ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 46-6671-08-0 20/03/2567 430/30/46/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
8 จ้างซ่อมเครื่องยนต์ชำรุดและระบบตัวถังชำรุด รถหมายเลข 46-6671-08-0 19/03/2567 430/45/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 จ้างซ่อมระบบช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถหมายเลข 21-6651-17-8 18/03/2567 430/44/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3475 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทับกฤช - พนมรอก ตอน 2 ระหว่าง กม.20+700 - กม.24+000 25/04/2567 นว.2/31/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
11 จ้างซ่อมระบ่บช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถหมายเลข 21-6651-17-8 18/03/2567 430/44/67 สำนักงานทางหลวงที่ 11
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ระหว่าง กม.32+000 - กม.35+000 LT เป็นช่วงๆ 25/04/2567 สทล.11.63.2567 ลว 1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
13 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.14+000 - กม.18+000 เป็นช่วงๆ 25/04/2567 สทล.11.61.2567 ลว.1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอน 10 ระหว่าง กม.120+900 - กม.122+750 LT 25/04/2567 สทล.11.59.2567 ลว 1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเดี่ยว - ซับบอน ตอน 2 ระหว่าง กม.18+000 - กม.24+700 RT เป็นช่วงๆ 25/04/2567 สทล.11.62.2567 ลว 1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทางหลวงที่ 11
แสดง 1 ถึง 15 จาก 369 รายการ