f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายปริญญา แสงสุวรรณ วญส. พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2563 ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 11
ลงวันที่ 10/03/2563

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 นายปริญญา แสงสุวรรณ วญส.
พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2563 ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 11
มี นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานทางหลวง
ที่ 11 และอำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดให้การต้อนรับ


'