f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ดร.วันจักร ฉายากุล วญป. พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 25/12/2562

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.วันจักร ฉายากุล วญป. พร้อมด้วยคณะ
ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 11
มี นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานทางหลวงที่ 11 และอำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด ให้การต้อนรับ


'