f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงลพบุรี
ลงวันที่ 12/07/2564

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564  เวลา 11.00 น   นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ได้เดินทางไปตรวจสำนักงานและตรวจสายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงลพบุรี แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

เพื่อรับฟังรายงานการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมี นายโกเมศ มัชฌิมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 , นายมาโนช ยอดขาว หัวหน้าหมวดทางหลวงลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


'