f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ”
ลงวันที่ 12/05/2564

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ว่าที่ร้อยเอกระวี บุญญพาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ตำแหน่งที่ 1

พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 11 ลพบุรี ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ             

หนึ่งคนให้ สามคนรับ ”   ของโรงพยาบาลบ้านหมี่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี


'