f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ.2563
ลงวันที่ 21/10/2563

       เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ฉ พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ เช้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดโดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ในทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม ที่กม.14-กม.15 บริเวณหน้าหมวดทางหลวงโคกตูม


'