f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 11
Office Of Highways 11
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คณะผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่11 พร้อมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่11 คนที่ 26
ลงวันที่ 21/10/2563

   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 เข้ากราบสักการะ เจ้าพ่อศาลพระกาฬ และ อนุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของ จังหวัดลพบุรี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสำนักงานทางหลวงที่ 11 เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 อย่างเป็นทางการ โดยมี แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่ 11 และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด  พร้อม เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ


'